Tarım Ekonomisi (YL) Ders Kataloğu

Ders

2015 - 2016 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Seçmeli 2015-2016 Güz Dönemi Tarım Ekonomisi Seçmeli Dersleri() 25
LÜ-TE-05 Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri 3 0 5
LÜ-TE-37 Avrupa Birliği ve Türkiyede Kooperatifçilik 3 0 5
LÜ-TE-21 Çevre Ekonomisi 3 0 5
LÜ-TE-23 Çevre Yönetimi Sistemi 3 0 5
LÜ-TE-12 Dünyada ve AB Ülkelerinde Tarımsal Yayım/Danışmanlık Hizmetleri 3 0 5
LÜ-TE-60 Gıda Ekonomisi 3 0 5
LÜ-TE-48 Gıda İşletmelerinde Müşteri Memnuniyet Analizi 2 2 5
LÜ-TE-17 Gıda Sanayi İşletmelerinde Stratejik Planlama ve Yönetimi 2 2 5
LÜ-TE-29 Gıda Sanayi Ürünlerinin Pazarlanması 3 0 5
LÜ-TE-15 İş Etüdü 2 2 5
LÜ-TE-13 Kırsal Girişimcilik 3 0 5
LÜ-TE-04 Kooperatif İşletme Yönetimi ve Stratejisi 3 0 5
LÜ-TE-58 Makro Ekonomik Analiz 3 0 5
LÜ-TE-40 Mikro Ekonomik Analiz 3 0 5
LÜ-TE-32 Pazarlamada Çok Değişkenli İstatistiki Analiz Uygulamaları 3 0 5
LÜ-TE-35 Tarımda Bilirkişilik 2 2 5
LÜ-TE-16 Tarımsal Pazarlama Yönetimi 2 2 5
LÜ-TE-61 Tarımsal Üretimde ve Kırsal Kalkınmada Kadın 3 0 5
LÜ-TE-41 Tarımsal Vergi Politikaları 2 2 5
LÜ-TE-11 Tarım Sektöründe Teknolojik Yeniliklerin Yayılması ve Benimsenmesi 3 0 5
LÜ-TE-28 Tarım Sigortaları ve Türkiyedeki Uygulamaları 3 0 5
LÜ-TE-36 Tarım ve Tarım Dışı Örgütlenme ve Organizasyon Biçimleri 3 0 5
LÜ-TE-42 Türkiyede Ticaret Borsalarının Yapısı ve İşleyişi 2 2 5
LÜ-TE-47 Uluslararası Pazarlama 3 0 5
LÜ-TE-27 Uluslararası Tarım Politikaları ve Türkiye Tarımı 3 0 5
LÜ-TE-56 Yönetim Ekonomisi 3 0 5
Toplam AKTS: 35

2015 - 2016 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
LÜ-FBE-02 Yüksek Lisans Semineri 0 2 5
Seçmeli 2015-2016 Bahar Dönemi Tarım Ekonomisi Seçmeli Dersler() 25
LÜ-TE-05 Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri 3 0 5
LÜ-TE-37 Avrupa Birliği ve Türkiyede Kooperatifçilik 3 0 5
LÜ-TE-54 Bilgisayarda Ekonometri Uygulamaları 3 0 5
LÜ-TE-21 Çevre Ekonomisi 3 0 5
LÜ-TE-31 Gıda Parakendeciliği 3 0 5
LÜ-TE-18 Gıda Sanayi İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 2 2 5
LÜ-TE-10 İletişim Teknikleri ve Beden Dili 3 0 5
LÜ-TE-59 Kırsal Alanda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 3 0 5
LÜ-TE-13 Kırsal Girişimcilik 3 0 5
LÜ-TE-34 Kooperatif İşletme Yönetimi 2 2 5
LÜ-TE-04 Kooperatif İşletme Yönetimi ve Stratejisi 3 0 5
LÜ-TE-40 Mikro Ekonomik Analiz 3 0 5
LÜ-TE-30 Pazarlama Araştırmaları 3 0 5
LÜ-TE-57 Tarım ekonomisinde Zaman Serileri Analizi 3 0 5
LÜ-TE-16 Tarımsal Pazarlama Yönetimi 2 2 5
LÜ-TE-61 Tarımsal Üretimde ve Kırsal Kalkınmada Kadın 3 0 5
LÜ-TE-41 Tarımsal Vergi Politikaları 2 2 5
LÜ-TE-09 Tarımsal Yayım Metotları 2 2 5
LÜ-TE-39 Tarım Ürünlerinde Vadeli İşlem Piyasaları 2 2 5
LÜ-TE-36 Tarım ve Tarım Dışı Örgütlenme ve Organizasyon Biçimleri 3 0 5
LÜ-TE-25 Türkiyedeki Tarımsal Destekleme Politikası 3 0 5
LÜ-TE-47 Uluslararası Pazarlama 3 0 5
LÜ-TE-56 Yönetim Ekonomisi 3 0 5
Toplam AKTS: 40
Tez

2015 - 2016 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30

2015 - 2016 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
LÜ TEZ TEZ 0 0 20
LÜ-FBE-01 Uzmanlık Alan Dersi 8 0 10
Toplam AKTS: 30